Oferta Biura

Obsługa księgowa

Książka przychodów i rozchodów (KPIR)
Księgi handlowe (pełna księgowość)
Karta podatkowa i ryczałt
Rozliczanie najmu
Rejestry VAT
Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
Sporządzenie i wysyłka JPK
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Sporządzanie sprawozdań finansowych (sporządzamy sprawozdania finansowe, które podlegają badaniu biegłego rewidenta)
Opracowanie sprawozdań GUS   

Obsługa kadrowo płacowa

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
Sporządzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika
Prowadzenie teczek personalnych pracowników
Prowadzenie kart zasiłków oraz urlopów (bieżące monitorowanie)
Nadzór nad badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP (bieżące monitorowanie)
Sporządzanie list płac wraz z wszystkimi częściami składowymi
Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
Sporządzanie pozostałej dokumentacji typu zaświadczenie o zarobkach na życzenie klienta
Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych ZUS
Sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS RMUA
Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT
Wnioski na dofinansowanie składek ZUS osób niepełnosprawnych z PFRON
Wnioski na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON   

Pozostałe usługi

Wnioski na dofinansowanie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
Rejestracja działalności gospodarczej
Sporządzanie zeznań podatkowych
Zmiana formy prawnej działalności (przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową)
Zwrot podatku VAT z zagranicy
Zwrot podatku z pracy za granicą
Wnioski o świadczenie rodzinne za granicą
Zapewniamy oprogramowanie do fakturowania (instalacja na komputerze lub dostęp w chmurze)   

ZASADY WSPÓŁPRACY I WYNAGRODZENIE

ZLECENIE JEDNORAZOWE

przygotowanie i prowadzenie określonej sprawy w imieniu Klienta.

WSPÓŁPRACA DORAŹNA

polegająca na wykonywaniu czynności w ramach każdorazowych zleceń realizowanych na podstawie indywidualnych ustaleń.

WSPÓŁPRACA STAŁA

polegająca na pełnej obsłudze księgowo-płacowej w pełnym zakresie danego podmiotu lub określonym zakresie.

Stawka Godzinowa

wysokość wynagrodzenia ustalamy wspólnie z Klientem w zależności od czasu poświęconego na realizację zlecenia i stopnia trudności sprawy. System ten jest stosowany tak przy świadczeniu usług stałej obsługi oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności niezbędnych dla wykonania zlecenia prac. Korzyścią takiego systemu jest zapłata przez Klienta wyłącznie za efektywny czas pracy Biura i otrzymywanie jasnego i przejrzystego rozliczenia.

Ryczałt miesięczny

zindywidualizowana oferta dostosowana do potrzeb klienta. Wysokość wynagrodzenia ustalamy wspólnie z Klientem w oparciu o charakter, ilość i specyfikę świadczonych usług. Wraz z Klientem ustalone zostaje zapotrzebowanie na usługi wraz z określoną stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia Biura w oparciu o zakres i specyfikacje zadań.

Wynagrodzenie za prowadzenie indywidualnych spraw

w tym przypadku ustalona zostaje indywidualnie z Klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia